Oficjalny sklep producenta

Informacje dla konsumentów w związku z umowami zawieranymi poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

1. Przedmiotem świadczenia sklepu internetowego, jest asortyment wyrobów produkowany przez Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy w Poznaniu, którego cechy widnieją na stronie internetowej www. unia-sklep.pl. Z producentem wyrobów można porozumiewać się elektronicznie, telefonicznie oraz za pośrednictwem faksu.

2. Sklep internetowy www.unia-sklep.pl prowadzony jest przez Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Poznaniu, ul. Główna 14, NIP 777-00-01-803, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000115949.

3. Poczta elektroniczna e-mail: sklep@unia.pl nr tel: 61 877 03 31 fax: 61 877 29 74

4. Ceny towarów w sklepie internetowym są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszelkie podatki, cła itp. Koszt dostawy towaru uwidoczniony jest odrębnie na stronie w dokumencie Koszt dostawy. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

5. Płatność za towar następuje, jako przedpłata, przelewem na rachunek bankowy Zakładów Chemicznych Unia Spółdzielnia Pracy nr 02 1090 1359 0000 0000 3502 4704 lub za pobraniem przy odbiorze towaru.

6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w dni robocze, odpowiednio do wybranej przez Kupującego formy płatności: a. płatne przy odbiorze – w następny dzień roboczy po dniu złożeniu zamówienia, b. przelewem – po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar,

7. Klient ma prawo złożyć reklamację z powodu wady towaru.

8. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: info@unia.pl, w temacie maila wpisując REKLAMACJA. Do wysyłanego maila należy załączyć wypełniony formularz reklamacyjny, który jest dostępny na stronie www.unia.pl w zakładce produkty. W formularzu należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji.

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni, liczonych od dnia jej otrzymania.

10. W przypadku uznania reklamacji, Zakłady Chemiczne UNIA zwracają pieniądze klientowi na wskazany przez niego numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni.

11. Konsument może odstąpić od umowy ze Sklepem bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, ze towar nie był używany w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania oraz nie jest zniszczony. przesyłając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy 61-005 Poznań, ul. Główna 14 lub elektronicznie na stronie internetowej : www.unia-sklep.pl

12. Kupujący dokonuje zwrotu właściwie zabezpieczonego i zapakowanego towaru na swój koszt.

13. Po upływie terminu do wykonania prawa odstąpienia od umowy, Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.

14. Producent odpowiada za wady towaru zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5563 kc.

15. Zamówienie wiąże Kupującego jako oferta od dnia jego złożenia do dnia otrzymania towaru, jeżeli:
· wypełnił zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako niezbędne do wypełnienia i wysłał zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą na stronie internetowej sklepu oraz
· zaakceptował warunki Regulaminu zgodnie z informacją zawartą w rejestracji zamówienia oraz
· Sklep niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia dokonał jego rejestracji i potwierdził jego otrzymanie.

16. Spory pomiędzy konsumentem, a producentem rozpoznają sądy powszechne, mogą być także rozstrzygane w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, (mediator) pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności wszczynania postępowania sądowego.

Dołącz do nas na facebooku

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz produkt gratis do pierwszego zamówienia!